Week6

สัปดาห์ที่ 6
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

- กำกับสติ
- จดจ่อ


กิจกรรม: ใบเตยสารพัดประโยชน์
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สุนัขจิ้งจองกับงูใหญ่ 10 ครั้ง โดยให้นักเรียนนับต่อจากคุณครู และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำใบเตยมาให้นักเรียนสังเกต
 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร? มีกลิ่นอย่างไร?เคยเห็นที่ไหน? นักเรียนคิดว่าใช้ทำอะไรได้บ้าง?
- ครูแจก.อุปกรณ์โดยแจกโดยให้คนที่น่ารักออกมาหยิบอุปกรณ์กับคุณครู ใบเตยให้นักเรียนคนละ 1 ใบ แก้วกระดาษคนละ 1 ใบ และกรรไกรคนละ 1 อัน
- ครูให้นักเรียนตัดใบเตยใส่ลงในแก้วกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆ
- พี่มอเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบเตย
- กรรไกร
- แก้วกระดาษอังคาร

- เชื่อมโยงความเข้าใจรายวิชา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์การคาดคะเน รูปทรงต่างๆและเรื่อง สี


กิจกรรม: สีแสนสนุก
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง
และกระดาษและซาลาเปา1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้างและคำศัพท์ภาษาอังกฤษและนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูสร้างข้อตกลงกับนักเรียนว่า ให้นักเรียนคิดไว้ว่าถ้าคุณครูบอกว่าสีอะไรบ้างให้นักเรียนมองสิ่งต่างๆในห้องว่าจะตรงกับสีที่คุณครูบอกหรือไม่
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนคิดว่าสิ่งของในห้องของพี่ อนุบาล 2 มีอะไรบ้าง คุณครูก็จะเลือกคนที่น่ารักบอกว่าสิ่งของมีอะไรบ้างที่มีสีแดง
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่ามีรูปทรงคล้ายกับอะไร/มีความรู้สึกอย่างไรบ้าง
ขั้นจบ :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-กระดาษสีต่างๆ
-สิ่งของต่างๆที่อยู่ในห้องพุธ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่า
ของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ/กายบริหาร
ขั้นเตรียม
: Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ/เด็กนอน/บีบร่างกาย แขน ขา/ สลับจับจมูกกับหู

- Body scan นอนเป็นพี่ปลาดาว
 ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง

กิจกรรม: การ์ดวันพ่อ
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก 1-10  ครั้ง
และกระดาษและซาลาเปา1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่าเห็นอะไรบ้าง/มีสีอะไรบ้างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คล้ายกับอะไร/ทำอะไรได้บ้าง
-คุณครูแจกอุปกรณ์โดยให้คนที่น่ารักออกมารับอุปกรณ์กับคุณครูที่ละคน กระดาษA 4 สีเหลือง สีเขียว สีส้ม สีชมพู่ ให้นักเรียนเลือกสีที่ตนเองชอบคนละ 1 แผ่น กรรไกรคนละ 1 อัน สีเมจิกคนละ 1 อัน กระดาษรูปหัวใจ
-คุณครูให้นักเรียนตัดรูปหัวใจแล้วติดลงในกระดาษสีแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปตกแต่งการ์ดให้สวยงามตามจินตนาการเพื่อที่จะไปมอบให้คุณพ่อเนื่องในวันพ่อ
-คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนวาดรูปอะไรเพื่อที่จะมอบให้คุณพ่อ/เพราะอะไร/รู้สึกอย่างไร
ขั้นสรุป :
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ
A 4 สีต่างๆ
-สีเมจิก
-กรรไกร
-กระดาษรูปหัวใจศุกร์
- จินตนาการ
- สร้างสรรค์
- เชื่อมโยง
กิจกรรม: ต่อเติมภาพจากการเล่า
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูเล่าการทำความดีเพื่อพ่อประมาณ 5 นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า เรณูกับก่อหญ้า 1-10  ครั้ง
และขนมจีบกับซาลาเปา 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :                                 
- ครูแจกกระดาษA4คนละ  1 แผ่นที่มีรูปร่างเรขาคณิตอยู่ 1 รูป และปากกาสี  1 ด้ามให้นักเรียน โดยทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และเหมือนกับอะไรได้บ้าง”
- ครูเล่าเรื่องการทำความดีเพื่อพ่อ/พาคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง/ในวันพ่อจะมอบสิ่งของอะไรให้คุณพ่อ ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนต่อเติมภาพว่าจะทำความดีเพื่อพ่ออย่างไรบ้าง/หรือจะพาคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนบ้าง/จะมอบสิ่งของอะไรให้พ่อเนื่องในวันพ่อ ตามจินตนาการของตนเอง และให้นักเรียนแต่งตอนจบของนิทานเรื่องนี้ใหม่
- นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นจบ
:
- Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสี
- กระดาษ
A4
-รูปเรขาคณิต
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น