Week8


สัปดาห์ที่8
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์

จันทร์

- กำกับสติ
- จดจ่อ
-จินตนาการ
-สร้างสรรค์กิจกรรมถั่ววิเศษ
ขั้นเตรียม
:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์โดยตั้งคำถามว่าเห็นอะไร/มีลักษณะอย่างไรบ้าง/เอาไปทำอะไรได้บ้าง
 - ครูแจกอุปกรณ์โดยคุณครูจะเชิญคนที่น่ารักออกรับอุปกรณ์กับคุณครู ถั่วคนละ กำมือ ถ้วยโฟมคนละ ถ้วย กระดาษ A 4 สีชมพู่คนละ แผ่น
 - ครูให้นักเรียนนำถั่วเทลงในกระดาษ แล้วให้นักเรียนแปลงร่างถั่วให้เป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการ
- จากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนแปลงร่างถั่วเป็นรูปอะไร/รู้สึกอย่างไรบ้าง/เพราะเหตุใด?
-คุณครูเชิญคนที่น่ารักมาเก็บอุปกรณ์กับคุณครูจนครบทุกคน
ขั้นจบ :
Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน   
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ถั่ว
-ถ้วยโฟม
-กระดาษ A 4 สีชมพู่


อังคาร

- เชื่อมโยงความเข้าใจรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง รูปร่างเรขาคณิต
กิจกรรม: พยัญชนะแสนสนุก
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1- 10 ครั้ง และใช้ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำตัวอักษรพยัญชนะไทยมาให้เด็กดู
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร? นักเรียนคิดว่าพยัญชนะตัวอะไร/มีลักษณะคล้ายกับอะไรบ้าง? และมีอะไรบ้างที่คล้ายตัวพยัญชนะที่คุณครูถามเช่น ก ข ค ง เป็นต้น
- ครูแจกอุปกรณ์อุปกรณ์กระดาษที่มีตัวอักษรอยู่ตรงกลางและแยกเป็นวงกลม 4 วงคนละ แผ่น
-คุณครูให้นักเรียนเขียนหรือวาดภาพต่อเติมภาพจากวงกลมและต้องให้สัมพันธ์กันกับตัวพยัญชนะที่ครูกำหนดให้ในกระดาษเช่น ได้ จ ก็เขียนว่า จาน หรือวาดรูปเป็นรูปจาน
-คุณครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นการคิดว่า นักเรียนได้ตัวอักษรอะไร และได้เติมเป็นคำว่าอะไร/หรือเติมเป็นรูปอะไรบ้าง
 - พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
 ขั้นจบ :
Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน   
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษที่มีรูปวงกลมและมีตัวพยัญชนะไทยอยู่ตรงกลาง
-สีเมจิก

พุธ

- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองกิจกรรมโยคะ
ขั้นเตรียม:
Brain Gym กำสลับกับแบนับ 1-10 ครั้ง และพี่เรณูกับพี่ก่อหญ้า 1-10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูให้นักเรียน ตั้งแต่เลขที่ 
11-20 ออกมาพาเพื่อนทำท่าโยคะโดยคุณครูจะช่วยเสริมและแนะนำท่าไปพร้อมๆกับนักเรียน ขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
Body scan นอนเป็นท่าปลาดาว
 ขั้นจบ
 :
Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน   
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เครื่องเล่นเพลง
พฤหัสบดี

- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
-จินตนาการ
-สี


กิจกรรมม้วนกระดาษ
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่าขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 ครั้งสลับกำแบ 1- 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม:
- ครูแนะนำอุปกรณ์และใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง /มีสีอะไรบ้าง ภาษาอังกฤษ /คล้ายกับอะไร/เอาไปใช้อะไรได้บ้าง”
- ครูแจกอุปกรณ์กระดาษสี่เหลี่ยมแผ่นเล็กคนละ แผ่น กาวคนละ ฝาน้ำอัดลม กระดาษสีตัดเป็นเส้นยาว คนละ แผ่น โดยให้นักเรียนส่งต่อ รับ – ส่งโดยการรับของจากเพื่อนก้มหัวลงและรับไหว้เพื่อนอย่างนอบน้อม
-ครูให้นักเรียนนำกระดาษที่ได้มาม้วนเป็นรูปอะไรก็ได้ตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด"นักเรียนม้วนพี่กระดาษเป็นรูปอะไรบ้าง/รู้สึกอย่างไร/มอบสิ่งนี้ให้กับใคร
- พี่มอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์ส่งคุณครู
 ขั้นจบ
 :
Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน   
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษ สี่เหลี่ยมแผ่นเล็ก
-กาว
-กระดาษตัดเป็นเส้น
ศุกร์

- กำกับสติ
- จินตนาการ
กิจกรรมเรื่องเล่าจากธรรมชาติ
ขั้นเตรียม:
-Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก  โดยครูจะเล่าจากปลาดาวยาวประมาณ นาที
-Brain Gym โดยใช้ท่า สลับกำแบ 1-10 ครั้ง ขนมจีบกับซาลาเปา 1-10  ครั้ง ซาลาเปากับกระดาษ 1-10 
ขั้นกิจกรรม
:
- เล่าเรื่องธรรมชาติเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชไร่นาสวนผสมเลี้ยงสัตว์
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนรู้จักต้นไม้อะไรบ้าง? ดอกไม้อะไรบ้าง?สัตว์ชนิดไหนบ้าง?ผลไม้ชนิดไหนบ้าง? เคยเจอที่ไหน? แล้วจะมอบดอกไม้ให้ใคร?
ขั้นจบ :
Empower โดยการให้ Monitor มารับพลังความรักด้วยการโอบกอดกับครูเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อจนครบทุกคน
- นักเรียนที่รับพลังความรักเสร็จแล้วจะมานั่งเป็นกลุ่ม โดยมีครูรอรับนักเรียนพาแตะอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและร้องเพลงรอเพื่อน   
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- เรื่องเล่าจากธรรมชาติขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น